bacteriofaag-bacteriofagen.nlBacteriofagen, een alternatief voor antibioticaresistentie
    

“Bacteriofagen nog niet het alternatieve wondermiddel voor antibiotica”

Wat kunnen we hier nu concreet mee?

NOS.nl meldt dat “bacteriofagen nog geen goed alternatief voor antibiotica” zijn. Een rapport van het RIVM concludeert dat deze virussen mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor de behandeling van met name chronische infecties, maar dat onderzoek naar de werkzaamheid van bacteriofagen oud is en niet voldoet aan huidige standaarden. Niet alleen moet er meer onderzoek verricht worden naar de werking en mogelijke bijwerkingen, maar ook zal er aan Europese regelgeving moeten worden voldaan en/of dient deze regelgeving aangepast te worden. Hiermee lijken bacteriofagen op dit moment inderdaad geen alternatief voor antibiotica, maar zouden ze het in de toekomst mogelijk wel kunnen zijn.


Dit is toch wel lastig te bevatten:
"maar ook zal er aan Europese regelgeving moeten worden voldaan en/of dient deze regelgeving aangepast te worden."

Waarom kan het in de buurlanden om ons heen wel, en waarom kan het in Nederland dan weer niet?

Waarom wordt er geen verzoek bij het Europese hof ingediend om wel te mogen werken met bacteriofagen?


Deze tip komt van Christine Riezebos

Wij zijn een onafhankelijke, niet commerciële Website & Facebookpagina over bacteriofagen.

         
         
  
      
Wij zijn een onafhankelijke, niet commerciële organisatie over Bacteriofagen.

Deze website wordt gesponsord door: WWW.HOSTING2GO.NL