bacteriofaag-bacteriofagen.nlBacteriofagen, een alternatief voor antibioticaresistentie
    

Virussen die op darmbacteriën zijn gericht, kunnen spelers zijn bij de ziekte van Parkinson, stelt de studie voor.

Datum: 19-06-2018

Virussen die bacteriën infecteren, bekend als bacteriofagen, kunnen bijdragen aan het ontstaan ​​en de progressie van de ziekte van Parkinson door de variëteit en het aantal microbiota van de darm
Deze bevindingen, in het onderzoek "Bacteriophages: are They An Overlooked Driver of Parkinson's Disease?"
werden onlangs gepresenteerd op ASM Microbe 2018, de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society for Microbiology die plaatsvond in Atlanta, Georgia.

De microbiota van het menselijke darmkanaal - de microbe-populatie - bestaat uit bacteriën, schimmels en virussen, inclusief bacteriofagen. Groeiend bewijs suggereert dat veranderingen in de darmmicrobiota ziekten kunnen veroorzaken die verband houden met verhoogde intestinale permeabiliteit en chronische ontsteking. (Intestinale permeabiliteit verwijst naar de mate waarin materiaal uit het maagdarmkanaal door de darmwand het lichaam passeert.)

Onderzoekers onder leiding van George Tetz, met het Human Microbiology Institute in New York, toonden in eerder werk in een rattenmodel dat bacteriofagen de niveaus van verschillende bacteriën in de darm kunnen veranderen.

Bespreek de oorzaken van PD in onze nieuwe forums!

Nu, in samenwerking met patiënten van Parkinson, analyseerde het team de samenstelling van bacteriële en bacteriofaag gemeenschappen gevonden in fecale monsters verzameld van 32 patiënten en 28 gezonde controles.

In vergelijking met controles hadden mensen met Parkinson een verlaagd aantal van bepaalde stammen van bacteriën waarvan bekend is dat ze een belangrijke bron zijn van van microbiota afkomstige neurochemicaliën, zoals dopamine, en om de doorlaatbaarheid van de darm te reguleren (het passeren van materiaal uit het maagdarmkanaal naar het lichaam door de darmwand).

Elk van de bij de patiënten gevonden voorvallen was betrokken bij het begin en de progressie van Parkinson.

In het bijzonder registreerden onderzoekers een 10-voudige reductie in de neurotransmitter producerende bacterie Lactococcus, wat een mogelijke rol van bacteriofagen bij neurodegeneratie suggereert. Aanzienlijke afnames van Streptococcus en Lactobacillus bedragen bij Parkinson-patiënten werden ook waargenomen.

Merk op dat de lager dan gebruikelijke niveaus van Lactococci die werden waargenomen bij patiënten te danken was aan het verschijnen van virulente lactococcus fagen die vaak worden geïsoleerd uit zuivelproducten.

Op basis van deze bevindingen achtten de onderzoekers het noodzakelijk "aandacht te schenken aan bacteriofagen (inclusief omgevingsfagen) in de menselijke gezondheid", omdat dit mogelijk "overgeslagen" ziekteverwekkende micro-organismen zijn.

"Voor zover wij weten, is dit de eerste studie die een verband suggereert tussen bacteriofagen en de ziekte van Parkinson", schreven onderzoekers.

Aanvullende studies zijn nodig om verder te evalueren hoe deze bacteriële virussen Parkinson beïnvloeden en hun potentieel als diagnostische en therapeutische doelen te begrijpen.

Geschreven door: Alice Melão


Deze tip komt van: Christine Riezebos

Vertaling: Google


         
         
  
      
Wij zijn een onafhankelijke, niet commerciële organisatie over Bacteriofagen.

Deze website wordt gesponsord door: WWW.HOSTING2GO.NL