bacteriofaag-bacteriofagen.nlBacteriofagen, een alternatief voor antibioticaresistentie
    
         
         
Deze bijdrage is van Herman Timmermans, hij kon zijn eigen teen amputatie afbellen!

Datum: 19-02-2018

Mijn bacteriofagen behandeling in Georgië.

Naar aanleiding van mijn uitvoerige telefoongesprek met Henk Boekholt doe ik hierbij in het kort mijn relaas over mijn ervaringen tot op heden.

In februari 2017 werd door mijn pedicure een open wondje gesignaleerd op de bal van mijn voet. Het advies was om zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts. Deze verwees mij meteen naar het voetenteam van het MMC in Veldhoven. Al snel werd het wondje een grote wond van 5 bij 6 cm. Ter genezing werd antibiotica voorgeschreven en op enig moment had ik 3 antibiotica kuren. Niets hielp. Tot 2x toe ben ik 10 dagen in het ziekenhuis geweest voor diverse behandelingen, maar geen sorteerde effect. De eindconclusie was, dat een gedeelte van mijn voet geamputeerd diende te worden, want de ontsteking was – zo toonde foto’s aan – doorgedrongen tot in het bot. Ik heb de amputatie geweigerd en ben op basis van een documentaire van AvroTros en eigen initiatief terecht gekomen bij het Eliava instituut in Tbilisi.

Na het toesturen van de nodige informatie ontving ik begin juli bericht vanuit het Eliava instituut, dat zij mij waarschijnlijk konden helpen en dat ik bij hun welkom was voor behandeling. Daarvoor diende ik 12 dagen te reserveren. Eind juli togen wij naar Tbilisi en de dag na onze aankomst vond de eerste kennismaking en behandeling plaats. Na enkele dagen constateerde de specialist dat er duidelijk sprake was van verbetering. Na 10 dagen was zijn oordeel, dat de ontsteking met name in het bot verdwenen was en dat de voet helemaal zou genezen. Met een lading fagen vertrokken wij begin augustus uit Tbilisi en keerde met een goed gevoel huiswaarts. Thuis gekomen zijn wij op advies nog een drietal weken doorgegaan met de fagen behandeling. Inmiddels is de voet volledig genezen.

Op grond van onze ervaringen vinden wij het een tekort, dat fagenbehandeling hier niet tot de medische praktijk behoort. In juni 2017 werd in Tbilisi een congres georganiseerd over 100 jaar fagen. Meer dan 200 specialisten en instituten vanuit de hele wereld gaven hier acte de présence. Onder hen geen een Nederlander.

Van ons verblijf in Tbilisi en de behandeling in het instituut is een dagboek bijgehouden waarin onze ervaringen staan weergegeven.

Groeten,

Herman Timmermans


    
Zo zag de voet er op 19-02-2018 uit!
    
         
  
      
Wij zijn een onafhankelijke, niet commerciële organisatie over Bacteriofagen.

Deze website wordt gesponsord door: WWW.HOSTING2GO.NL