bacteriofaag-bacteriofagen.nlBacteriofagen, een alternatief voor antibioticaresistentie
    
         
U kunt ons het beste bereiken via onze


Dit is van tijdelijke aard!


Voor een bacteriofagen behandeling
kunt u het beste contact opnemen met:

         
      
         
  
      
Wij zijn een onafhankelijke, niet commerciële organisatie over Bacteriofagen.

Deze website wordt gesponsord door: WWW.HOSTING2GO.NL