bacteriofaag-bacteriofagen.nlBacteriofagen, een alternatief voor antibioticaresistentie
    
         
         
Een poosje terug heb ik met Henk off-line nog een hele discussie gehad over bacteriofagen.
              
Datum: 20-11-2017

Ik had toen net een brief gestuurd naar het Ministerie van Volksgezondheid. Graag wil ik jullie deelgenoot maken van deze communicatie.

Dit was mijn brief:

Onderwerp: Antibiotica resistentie

Vraag:
Ik erger me steeds meer aan de berichtgeving omtrent antibiotica resistentie. Er wordt al decennia lang geen nieuwe AB meer ontwikkeld. Door een zeldzame zieke ben ik afhankelijk van AB. Sinds een paar jaar verdiep ik me in het gebruik van bacteriofagen. Ik ben ervan overtuigd dat dat de oplossing is voor dit probleem. In het Eliava Instituut in Georgië heeft men daar enorm veel ervaring mee en ze beschikken ook over een grote fagenbank. Omdat fagen de natuurlijke vijand zijn van bacteriën en ze ook mee evolueren zijn ze echt ideaal om als geneesmiddel te worden ingezet. Ook is de productie goedkoper en de behandeling kan vaak thuis of poliklinisch gebeuren. Dat zal miljoenen aan zorgkosten schelen. Dit zouden jullie echt verplicht en op zeer korte termijn moeten toestaan als behandelmethode. Ook gerenommeerde specialisten zien het grote voordeel van deze behandelmethode. De hele gezondheidszorg draait om geld , maar dit levert bakken met geld op en bovendien zet je de huidige leveranciers van AB buiten spel. Ik zou mezelf maar wat graag beschikbaar stellen om bij een eerstvolgende infectie behandeld te kunnen worden met fagen. De werking is al ruimschoots bewezen, het enigste wat nodig is is een vrijgave als behandeling.

Het antwoord van het Ministerie is als volgt:

Geachte heer,

VWS ziet de risico’s van antibiotica resistentie en het belang ervan, daarom zetten wij ook stevig in op alle fronten. Veel is nog onbekend over de behandeling met bacteriofagen en meer onderzoek is nodig, omdat behandeling met fagen zo specifiek c.q. uniek is. Op dit moment is de behandeling met fagen in de EU dan ook nog niet toegelaten als veilige behandeling.

Ik wil u nog laten weten dat het ministerie van VWS zich zowel nationaal als internationaal inzet op in de ontwikkeling van zowel nieuwe antibiotica als alternatieven. Uiteraard zijn wij het met u eens dat het een groeiend probleem is betreft resistentie en we nemen alle mogelijke maatregelen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Publieksvoorlichting VWS

Waarop ik weer het volgende antwoord heb gestuurd:

Beste,

Het klopt niet wat u zegt over de onbekendheid van de behandeling met bacteriofagen. Ja misschien in het westen, maar dat komt vooral omdat nu blijkt dat wij destijds de verkeerde keuze hebben gemaakt door voor antibiotica te kiezen. In landen als Georgië worden deze behandelingen al decennia lang succesvol ingezet en zijn ook doorontwikkeld, en ook hier in Nederland zijn er bewijzen dat het effectief werkt.
Ik heb meer het idee dat dit soort behandelingen bewust worden geblokkeerd, al dan niet door de lobby van de farmacie. Waarom hebben hun niet doorontwikkeld? Er zijn ook daar in de planten- en dierenwereld nog genoeg alternatieven voor antibiotica te vinden. Dit zijn overigens de woorden van een gerenommeerde Prof. die in het verleden ook in een adviescommissie van de overheid heeft gezeten. Hij irriteerde zich er destijds al mateloos aan dat er geen nieuwe en betere alternatieven op de markt kwamen. We praten dan al over zeker 10 jaar geleden.
Ik ben er heilig van overtuigd dat met een zak geld, zoals de 2 miljoen die jullie nu in het onderzoek naar nieuwe antibiotica willen stoppen, een samenwerking wordt gestart met het Eliava Instituut in Georgië, dat binnen een half jaar patiënten hier uitstekend geholpen kunnen worden met een minimum aan bijwerkingen en een enorme reductie aan kosten.
Op de weg die jullie willen volgen duurt het op zijn minst nog 10 jaar voordat er alternatieven zijn, en ik acht de kans enorm dat die alternatieven behoorlijke bijwerkingen hebben.
Blijkbaar moeten jullie burgers eerst bij bosjes dood neervallen voordat er actie genomen wordt. De wrede werkelijkheid is zelfs dat er nu al mensen sterven omdat er geen goede alternatieven zijn.
Ik mag dan wel geen medisch specialist zijn maar moet al wel 49 jaar dealen met antibiotica, en je zult begrijpen dat ik steeds verder tegen grenzen aan loop. Het maakt mij boos dat er alternatieven voor het oprapen liggen maar dat de overheid deze kansen gewoon naast zich neerlegt. Ik doe dit niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn medepatiënten en anderen die absoluut baat zouden hebben bij behandeling met bacteriofagen.
Ik zou heel graag een keer met 1 van jullie verantwoordelijken hierover in gesprek gaan als dat mogelijk is.

Met vriendelijke groet, Chris

         
  
      
Wij zijn een onafhankelijke, niet commerciële organisatie over Bacteriofagen.

Deze website wordt gesponsord door: WWW.HOSTING2GO.NL