bacteriofaag-bacteriofagen.nlBacteriofagen, een alternatief voor antibioticaresistentie
    

Nieuw op de website:


===============

Over de hele wereld zijn er steeds meer mensen bij wie antibiotica niet meer werken. Dat komt doordat bepaalde bacteriën resistent (ongevoelig) zijn voor antibiotica. Dit betekent dat ze zelfs kunnen overlijden aan een simpele blaasontsteking. Er zijn landen die met succes andere medicatie hebben ontwikkeld voor bacteriële infecties: bacteriofagen.

Wat is een bacteriofaag?
Een bacteriofaag is een klein virus dat een specifieke bacterie te lijf gaat. De bacteriofaag injecteert zijn DNA in de bacterie en blaast deze hiermee op, met succes en zonder bijwerkingen. Zo heeft iedere bacterie zijn eigen faag die ingezet kan worden.

Jaarlijks vele doden door bacterieresistentie!
Men verwacht dat steeds meer bacteriën resistent worden voor antibiotica. De Britse overheid waarschuwde enkele jaren geleden al voor het probleem. En ook de WHO ziet de bacterieresistentie als een bedreiging. Niet alleen voor zieke mensen maar ook voor diegenen die nu nog gezond zijn. Elk jaar overlijden er 700.000 mensen door antibioticaresistentie, aldus het WHO, en naar verwachting zullen in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden door diezelfde antibioticaresistentie.

In welke landen?
In Rusland, Georgië en Oekraïne gebruiken ze al 100 jaar, met veel succes, bacteriofagen. Vooral in Georgië liggen diverse bacteriofagen standaard bij de apotheek op de plank. Maar wist je dat ze ook in Amerika, Australië, België, Canada, Noorwegen, Polen en in Zwitserland worden toegepast?

In Europa mogen bacteriofagen niet ingezet worden als medicijn!
Dit komt omdat ze niet geregistreerd zijn als geneesmiddel. Dit kan nog wel 10 jaar duren! Dat vinden veel mensen niet terecht. Heb je te maken met antibioticaresistentie, dan kunt je vaak wel geholpen worden door een bacteriofagen therapie.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Of bezoek onze Facebook pagina.
    
         
         
  
      
Wij zijn een onafhankelijke, niet commerciële organisatie over Bacteriofagen.

Deze website wordt gesponsord door: WWW.HOSTING2GO.NL